Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Úradná tabuľa
Úradná tabuľa (súbory ku dňu 28.03.2017)
Hladať text:
Kategórie:
Cirkevné oznamy
Zverejnené V archíve Názov a naked celebrities popis Dokument
20.3.2017 nikdy PROGRAM BOHOSLUŽIEB, farnosť Nanebovzatia Panny Márie Brestov: 3. pôstny týždeň pdf [263 kB]
Pozvánky
Zverejnené V archíve Názov a hentai porn videos popis Dokument
17.3.2017 nikdy Deň otvorených dverí - ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce jpg [84 kB]
15.3.2017 nikdy Zápis do 1. ročníka jpg [80 kB]
Úradné oznamy
Zverejnené V archíve Názov a naked celebs popis Dokument
8.3.2017 nikdy Oznámenie o začatí konania pdf [53 kB]
Rôzne
Zverejnené V archíve Názov a gay boy porn popis Dokument
27.2.2017 nikdy Cestovný poriadok 707405 Prešov-Žehňa-Brestov-Varhaňovce pdf [83 kB]
Verejné vyhlášky
Zverejnené V archíve Názov celebrity porn a popis Dokument
13.2.2017 nikdy Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pdf [590 kB]
Rôzne
Zverejnené V archíve Názov mobile porn sites a popis Dokument
31.1.2017 nikdy Informácia o voľných pracovných miestach - Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce pdf [63 kB]
28.12.2016 nikdy Zvozový kalendár 2017 pdf [398 kB]
Verejné vyhlášky
Zverejnené V archíve Názov gay black a popis Dokument
23.12.2016 nikdy Oznámenie o strategickom dokumente, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarišské Bohdanovce na roky 2015-2022 pdf [4 MB]
Hospodárenie obce
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
19.12.2016 nikdy Rozpočet príjmov 2017 - 2019 pdf [103 kB]
19.12.2016 nikdy Rozpočet výdavkov 2017 - 2019 pdf [160 kB]
Schválené VZN
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.12.2016 nikdy Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti pdf [253 kB]
Verejné obstarávanie
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí obstarávania nového územného plánu obce Šarišské Bohdanovce pdf [449 kB]
Verejné vyhlášky
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
8.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pdf [397 kB]
8.12.2016 nikdy Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku pdf [335 kB]
Hospodárenie obce
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
21.11.2016 nikdy Konsolidovaná výročná správa Obce Šarišské Bohdanovce za rok 2015 pdf [580 kB]
21.11.2016 nikdy Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Šarišské Bohdanovce pdf [467 kB]
21.11.2016 nikdy Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou štatutárnym orgánom obce Šarišské Bohdanovce pdf [454 kB]
Verejné vyhlášky
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
21.10.2016 nikdy Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pdf [804 kB]
Úradné oznamy
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
19.10.2016 nikdy Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja pdf [510 kB]
RSS
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

Autorské práva

Copyright © 2017 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný gay cartoon porn software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Milf Porn Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 celeb gossip 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 celebrity sex tapes 907 992 728