Investície z rozpočtu obce 2014-2018
Chodník v areáli ZŠ s MŠ  PDF  Tlač  Email

Rezanie betónového celebrity news plota

336,00 €

Betónové platne na chodník

1 844,79 Porn Stars

Doprava - skladanie betónových platní s UNC

71,49 €

Výkopové naked celebs práce - príprava chodníka

125,00 €

spolu:

2 377,28 porn cartoon

 
Úprava verejných priestranstiev  PDF  Tlač  Email

Nákladka rezaného asfaltu

144,00 €

Dovoz rezaného asfaltu: hospodársky dvor
Budimír naked celebrities - Šarišské Bohdanovce

34,80 €

Uloženie drvy a rezaného asfaltu "IBV celebrity nudes Hôrka"

1 200,00 €

Uloženie drvy a rezaného young gay porn asfaltu "IBV Grúň"

1 140,00 €

spolu:

2 hardcore gay sex 518,80 €

 


Autorské práva

Copyright © 2017 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software mobile porn tubes šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské celebrity porn Bohdanovce
082 05 Šarišské hentai porno Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728