Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Oznamy Prehlásenie o prístupnosti
Prehlásenie o prístupnosti  PDF  Tlač  Email

pristupnostWebové sídlo obce Šarišské Bohdanovce je tvorené so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti svojho obsahu a funkčnosti. Snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok v zmysle novely č. 570/2009 Z. z. zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného Výnosu o štandardoch pre IS VS - prílohy č. 1 (Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý bol 8. júla 2010 v uverejnený v Zbierke zákonov) a následne prijatých dokumentov k dodržiavaniu štandardov v IS VS.

Texty

Všetky zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača (cez stlačenú klávesu CTRL + koliesko myši).

Štruktúrovaný obsah

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, s miernym obmedzením po vypnutí kaskádových štýlov (CSS), aj pri Java a JavaScript sekvencií.

Textové odkazy

Všetky textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím.

Otváranie odkazov do nového okna

Odkazy sa neotvárajú do nového okna. Do nového okna sa otvárajú súbory, ktoré sú určené na stiahnutie.

Odkazy na súbory mimo web stránok

Používatelia sú vždy upozornení pri odkazoch na netextový dokument (pdf, rtf a pod.) grafickým znázornením typu súboru a informáciou v zátvorke za odkazom (napr. "pdf, 145 kB").

Formát súborov

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte .pdf z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) sú vo formáte .rtf, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Tlač

Všetky články je možné kliknutím n naked celebrities a ikonu tlače v pravej hornej časti článku zobraziť vo verzii optimalizovanej pre tlač a následne vytlačiť bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (ikonou tlače v pravej hornej časti).

Redakčný systém

Webo gay boy porn vé sídlo je spracované v redakčnom systéme CMS Joomla!

Joomla! je Asian Porn voľne šíriteľný software založený na GNU/GPL licencii (General Public License).

Kontakt na správcu stránok

Správcom obsahu stránky celebrity news je Obecný úrad Šarišské Bohdanovce.

Ak na týchto stránkach narazíte na chyby alebo čokoľvek, čo hd mobile porn odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese Táto emailová hentai tentacle porn adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

Výnimky prístupnosti

Farba navštívených a nenavštívených odkazov (hyperliniek) je rovnaká.

 

Autorské práva

Copyright © 2017 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software nude celebrities šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec gay male sex Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské animated porn Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 celebrity porn 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará celebrity nude Ľubovňa
tel.: +421 907 992 728