Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obecný úrad Ako vybaviť: Overovanie podpisov

overovanie
tel.
051 / 778 11 26
fax
051 / 749 84 72
mobil
0911 434 789
e-mail
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju celebrity nudes videli, povolte JavaScript


Overovanie podpisov a listín PDF Tlač Email

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.

 

Potrebujete

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá teen gay už listiny spojené šnúrou 

 

Lehota vybavenie

na počkanie

 

Poplatok

1,50 € / každý podpis

 

Nevykonávame osvedčenie:

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a celeb gossip šekoch

 


OSVEDČENIE LISTINY

Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 

Potrebujete

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej gay fuck fotokópiu

 

Lehota na vybavenie

na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou

 

Poplatok

1,50 € / mobile porn tubes každá začatá strana originálu

3,00 € / naked celebrities každá začatá strana originálu napísaná v cudzom jazyku

 

Nevykonávame osvedčenie:

 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, celebrity porn cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
 • ak nemožno porovnať odpi hentai porn videos s listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.

 

Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

 


Autorské práva

Copyright © 2017 Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je Latina Porn slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 cartoon porn / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 nude celebs 907 992 728