Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Obec História: Mohyly
Mohyly  PDF  Tlač  Email

obrazok c1 small

O vývoji osídlenia a o obyvateľoch terajšieho katastra obce v dobách pred prvou písomnou zmienkou z roku 1220 informuje archeologické bádanie. Doba, ktorá uplynula od prvej historickej správy o Šarišských Bohdanovciach dodnes, je len zlomok času, v priebehu ktorého sa ľudská spoločnosť od svojich počiatkov rozvíjala a zdokonaľovala.

Koncom eneolitu (neskorej doby kamennej) a začiatkom doby bronzovej sa tu zdržiaval pastiersky ľud, ktorý svojich mŕtvych pochovával pod vysoké násypy - mohyly. Ľud, ktorý v archeologickej terminológii nazývame ľud kultúry východoslovenských mohýl, mal pomerne chudobnú materiálnu kultúru, resp. predmety svojej dennej potreby vyrábal predovšetkým z organických materiálov - z dreva, kože, textilu - tak, ako je to u nomádskych pastierskych spoločenstiev zvykom. Po týchto materiáloch sa v zemi stopy dochovajú iba výnimočne. Zachovali sa nám však malé východoslovenské pyramídy, ktoré navŕšili nad hrobmi svojich zomretých.

Objavené mohyly ľudu kultúry východoslovenských mohýl dokázateľne potvrdzujú, gay group sex že okolie obce bolo osídlené už koncom doby kamennej.

 

Budinský-Krička, Vojtech: Východoslovenské mohyly.

Drienov — Šarišské Bohdanovce, celebrity porn okres Prešov

Severne od Šarišských Bohdanoviec, pri hradskej vedúcej do Prešova, na nízkom horskom hrebeni zistili sa dve skupiny mohýl. Južná skupina pozostáva zo šiestich násypov, ťahajúcich sa takmer v priamej línii po bokoch cesty medzi kótami 287,5 a 306,2. Tri z nich (mohyly 1-3), rozložené v lese pri západnom okraji cesty, patria do katastra Drienova, ostatné (mohyly 4-6), nachádzajúce sa pozdĺž východného okraja cesty a nateraz už hentai tentacle porn rozorané, patria do katastra Šarišských Bohdanoviec (obr. 1). Druhá skupina mohýl zistila sa severne od predchádzajúcej; pozostáva z dvoch násypov v katastri Drienova.

obrazok c2 small

Mohyly prvej skupiny ťahajú sa v dĺžke 650 m západne od Drienova. Najsevernejšia z nich - mohyla 1 - odkryla sa z väčšej časti roku 1949. Nepreskúmane mohyly mali v čase výskumu v Drienove tieto rozmery: mohyla 2 priemer 13,5 m, výška 0,5 — 0,7 m; mohyla 3, ktorej východná časť je porušená cestou priemer približne 15 m, výška asi naked celebrities 1,2 m; mohyla 4 — priemer 20 m, výška ako predchádzajúca; mohyla 5 — priemer približne ako predchádzajúca, výška asi 1 m; mohyla 6 priemer 28 m, výška približne 1,5 m.

Mohyly druhej skupiny (dva násypy) sú v lese západne od kóty 317,6.  Väčšia z nich má priemer 14 m a je 1 až 1,2 m vysoká, menšia ma priemer cca 10 m a je vysoká 0,3-0,5 m; obidve sú zachované.

Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2017 naked celebs Šarišské Bohdanovce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený cartoon porn videos pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec mobile porn movies Šarišské Bohdanovce
082 05 young gay porn Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: naked celebrities +421 907 992 728